Kids Kadoobon

Geldigheid verlengd tem 30/09/2022!!!

Graag willen wij u informeren dat er tijdelijk een KidsKadoobon in omloop is!

Kinderen die deelnamen aan de kunstwandeling ontvingen deze als prijs voor hun deelname!

Momenteel kunnen de kinderen de bonnen ook kopen op het gemeentehuis met hun bike2school punten.

Deze bon kan ingeruild worden bij alle Vosselaarse handelaars dewelke deze kunnen binnenbrengen voor uitbetaling op dezelfde wijze als de gewone Vosselaarse kadoobon! Meer info hierover https://www.vosselaar.be/vosselaarse-kadoobon

Kids Kadoobon